Hvad er vigtigt for jer lige nu?

Og hvorfor?

De to spørgsmål er indledningen til enhver ny kommunikationsopgave. Det er her, vi starter. Med det konkrete. Kunden og jeg tegner i fællesskab et billede af den opgave, der skal løses, og hvad målet er. Såvel på kort sigt som langt sigt.

Ved at tage udgangspunkt i det konkrete og aktuelle, finder vi en løsning til den pågældende opgave og får samtidigt skabt et grundlag for at se nærmere på det mere overordnede og strategiske i det videre kommunikationsarbejde.

Et vellykket kommunikationsarbejde er et parløb, og derfor er mit fokus i de indledende faser rådgivning, sparring og dialog. Input, ideer og konstruktivt modspil, så kunden også ser såvel sin virksomhed som den aktuelle problemstilling fra en kommunikationsvinkel.

Målet er, at den kommunikationsløsning, vi når frem til i fællesskab, afspejler organisationen og er både relevant og troværdig. Eksternt såvel som internt.

Det betyder ikke nødvendigvis, at det er et omfattende og langvarigt kommunikationsprojekt, der bliver sat i gang. Det konkrete tiltag kan sagtens være en pressemeddelelse eller en artikel til et eller flere tidsskrifter. Eller et brev til de vigtigste kunder.

Forarbejdet sikrer bare, at løsningen er både aktuel og relevant.