Hvad er kommunikation?

Kommunikation er dialog med omverdenen. Simpelthen. En bevidst eller en ubevidst dialog.

  • Bevidst, når virksomheden står tydeligt frem med klare budskaber og holdninger
  • Ubevidst, når virksomheden holder sig for sig selv og lader omverdenen danne sig sin egen opfattelse

Så enkelt er det.

Aktivt arbejde med egen kommunikation skal forankres i enhver virksomhed eller organisations planlægning og dagligdag. Men ikke nødvendigvis med en strategi om at være mest mulig til stede på flest mulige platforme.

Ofte er det modsatte det mest effektive. Tæt kontakt og stor synlighed over for de målgrupper og interessenter, der er de vigtigste. Det skaber et godt grundlag for at kommunikere bredere, hvis det en dag skulle blive nødvendigt. Og det dæmper på forhånd offentlighedens kritiske projektørlys, hvis det en dag skulle blive rettet mod virksomheden.

Læs mere under menupunktet Til en start