Anne Mette Zachariassen, direktør, mind Y business, tidligere rektor og direktør for TEKO og Højskolen for Kreative Erhverv, VIA University College

“Siden 2007 har Hans Wulfsberg fungeret som min eksterne sparringspartner på kommunikationsområdet og har løbende bidraget med rådgivning og idéudvikling i forhold til aktuelle sager fra mit arbejde.

Samarbejdsformen er i høj grad dialogen og den fælles idéudvikling. Det giver mig både et overblik over det igangværende arbejde og muligheden for at præge og supplere det undervejs.”

Anne Mette Zachariassen på LinkedIn

Anne Mette ZachariassenDirektør