Lotte Thøgersen, uddannelses- og forskningschef, VIA Engineering, VIA University College

“Det er omfattende og meget forskellige kommunikationsopgaver, Hans Wulfsberg har løst for mig gennem vores efterhånden flerårige samarbejde, hvor det har været afgørende for mig, at vi har kunnet have en meget fortrolig dialog vedr. opgaverne. En tillid, han fuldt ud har levet op til.

Der hersker ingen tvivl om, at Hans Wulfsbergs store indsats har bidraget væsentligt til, at VIAs forsknings- og udviklingscenter i byggeri, energi og miljø i dag er sat på landkortet som en af de førende centre inden for en række fagområder.”

Lotte Thøgersen på LinkedIn