Anne Mette Zachariassen, direktør, mind Y business, tidligere rektor og direktør for TEKO og Højskolen for Kreative Erhverv, VIA University College

“Siden 2007 har Hans Wulfsberg fungeret som min eksterne sparringspartner på kommunikationsområdet og har løbende bidraget med rådgivning og idéudvikling i forhold til aktuelle sager fra mit arbejde.

Samarbejdsformen er i høj grad dialogen og den fælles idéudvikling. Det giver mig både et overblik over det igangværende arbejde og muligheden for at præge og supplere det undervejs.”

Anne Mette Zachariassen på LinkedIn

Anne Mette ZachariassenDirektør

Lotte Thøgersen, uddannelses- og forskningschef, VIA Engineering, VIA University College

“Det er omfattende og meget forskellige kommunikationsopgaver, Hans Wulfsberg har løst for mig gennem vores efterhånden flerårige samarbejde, hvor det har været afgørende for mig, at vi har kunnet have en meget fortrolig dialog vedr. opgaverne. En tillid, han fuldt ud har levet op til.

Der hersker ingen tvivl om, at Hans Wulfsbergs store indsats har bidraget væsentligt til, at VIAs forsknings- og udviklingscenter i byggeri, energi og miljø i dag er sat på landkortet som en af de førende centre inden for en række fagområder.”

Lotte Thøgersen på LinkedIn

Lotte Thøgersen

Hvis du ikke ved, hvor du vil hen, er det lige meget hvilken vej, du tager

Citat- fra Alice i Eventyrland